Pozorovací deník

25.3.2017 (So)

Pozorovací stanoviště:  
   
ZiPoS7  (Milevsko)      Panorama 
  
Čas:  

20:30 do 21:45 SEČ

  

Počasí:  
  
Měsíc:  

Při pozorování vůbec nebyl vidět SQM:  

   

   

Poznámky / Hodnocení:   Bylo to sice jen krátké pozorování, ale protože ve sportovní hale i u sauny byla zhasnutá světla, bylo vidět  na oblohu docela dobře.

Seznam pozorovaných objektů
strana 1 M42, M78, M50, NGC2244, Jupiter, M65, M66, NGC3628, M105, M96, M95, NGC3348, NGC2309
strana 2 M67, M44, Jupiter, M84, M86, M87

Naskenované poznámky

Větší verze na klik:


str.1
 

str.2