Pozorovací deník

30.3.2019 (So)

Pozorovací stanoviště:  
   
ZiPoS7  (Milevsko)      Panorama 
  
Čas:  

20:50 do 22:04 SEČ

  

Počasí:  
  
Měsíc:  

Při pozorování vůbec nebyl vidět SQM:  

   

   

Poznámky / Hodnocení:   Během pozorování přišly dvě návštěvnice.

Seznam pozorovaných objektů
strana 1 M42, M43, ISS, M1, M78, M37, M36, M38 + NGC1907, NGC1931, M44, M67, M45, NGC869 + NGC884, M65, M66, NGC3628, M96, M95, M105, NGC3384 

Naskenované poznámky

Větší verze na klik:


str.1