Ir# Označení družice sítě IRIDIUM
S Stav družice (mezera - družice ve správné poloze , ? - družice manévruje, nebo poloha družice není přesně udržována.)
Date Datum záblesku
Local Time Čas záblesku v místním čase (SEČ nebo SELČ)
Iridium Coordinates Souřadnice záblesku
  Azm Azimut (sever=0°, východ=90°, jih=180°, západ=270°)
  El Elevace (výška nad horizontem) 0-90°
  RA Rektascenze 
  Decl Deklinace
Range Vzdálenost družice od pozorovatele (Vzdálenost družice od povrchu Země je asi 780 km.)
N Uzel ( D - sestupný, A - vzestupný) 
Sat Ill Stav osvětlení družice Sluncem:
   Lit - přímé osvětlení 
   Pnb - polostín - (Slunce je pro družici v okamžiku záblesku částečně zakryto Zemí - družice je v částečném zemském stínu)
Solar Poloha Slunce
  Azm Azimut Slunce
  Elev Elevace Slunce. (Záporná hodnota znamená, že je Slunce pod horizontem.)
M Hlavní anténa (MMA), nebo solární panel způsobující záblesk. (F - přední anténa, L - levá anténa, R - pravá anténa, S - solární panel)
Flare Angle Úhel záblesku. (Úhel, který svírají 2 osy: 1.osa - odražený paprsek a 2.osa - pozorovatel-družice.)
Mag Magnituda (jasnost) záblesku v místě pozorování. Čím zápornější číslo, tím jasnější záblesk.
Peak Mag Jasnost záblesku ve středu záblesku - v místě, kde je úhel záblesku 0°.
Std Mag Magnituda, která je modelově vypočtena pro družici ve vzdálenosti 1000 km.
Maximum Flare Zeměpisné souřadnice středu záblesku - Místa na povrchu Země, kde je úhel záblesku 0°.
  Latitude Zeměpisná šířka
  Longitude Zeměpisná délka
Bearing Vzdálenost pozorovatele od středu záblesku a směr. (E - střed záblesku je na východ od pozorovatele, W - střed záblesku je na západ od pozorovatele)

První řádka v tabulce znamená začátek záblesku.
Druhá řádka je stav při maximálním jasu.
Třetí řádka je konec záblesku.