Přelet ISS -  30.5.2008   22:47 až 22:54Mapa přeletu podle HeavensAbove

   čas elevace azimut
Východ nad horizont 22:47:47 287°
10° nad horizontem 22:49:47 10° 288°
Maximální elevace 22:52:41 82° 13°
Vstup do stínu 22:54:33 20° 104°
 

 

-4,4 Mag


Přelet přes souhvězdí Velký Vůz