Přelet ISS -  27.9.2008   20:13 až 20:19Mapa přeletu podle HeavensAbove

   čas elevace azimut
Východ nad horizont 20:13:07 272°
10° nad horizontem 20:15:09 10° 277°
Maximální elevace 20:18:00 54° 351°
Vstup do stínu 20:19:07 32° 58°
 

 

-3,8 Mag


Přelet přes souhvězdí Malý Vůz