Přelet ISS -  14.7.2009   22:42 až 22:50Mapa přeletu podle HeavensAbove

   čas elevace azimut
Východ nad horizont 22:42:02 279°
nad 10° nad horizontem 22:44:04 10° 284°
Maximální elevace 22:46:54 53° 357°
pod 10° nad horizontem 22:49:51 10° 82°
Vstup do stínu 22:50:20 82°
 

 

-2,5 Mag


Konec přeletu kolem souhvězdí Kefeus a Ještěrka

 


Začátek přeletu přes souhvězdí Velký vůz