Přelet ISS -  19.11.2009   17:31 až 17:37Mapa přeletu podle HeavensAbove

   čas elevace azimut
Východ nad horizont 17:31:06 279°
nad 10° nad horizontem 17:33:07 10° 285°
Maximální elevace 17:36:02 52° 12°
Vstup do stínu 17:37:11 28° 68°
 

 

-3,1 Mag


Přelet přes  Malý vůz