Přelet ISS -  9.3.2010   19:16 až 19:23Mapa přeletu podle HeavensAbove

   čas elevace azimut
Východ nad horizont 19:16:31 262°
10° nad horizontem 19:18:31 10° 266°
Maximální elevace 19:21:25 63° 351°
Vstup do stínu 19:22:37 30° 61°
 

 

-3,1 Mag


Přelet kolem souhvězdí  Kasiopea