Přelet ISS -  12.4.2013   21:08 až 21:14Mapa přeletu podle HeavensAbove

   čas elevace azimut vzdál.
Východ nad horizont 21:06:39 0 255 2330
10° nad horizontem 21:08:44 10 257 1468
Maximální elevace 21:12:01 80 344 418
Vstup do stínu 21:14:45 14 71 1235
 

 

-3,3 MagPřelet přes Velký Vůz

Originální neupravená fotka je tady: iss21-f.jpg