Přelet ISS -  12.4.2015   21:41 až 21:47Mapa přeletu podle HeavensAbove

   čas elevace azimut vzdál.
Východ 21:41:05 0 283 2320
10° nad horizontem 21:43:11 10 287 1459
Maximální elevace 21:46:25 62 9 457
Vstup do stínu 21:47:15 43 69 576
 

 

-3,0 MagPřelet kolem Malého vozu

Originální neupravená fotka je tady: iss27-f.jpg