Přelet ISS -  26.5.2018   22:43 až 22:53



Mapa přeletu podle HeavensAbove

   čas elevace azimut vzdál.
Východ 22:43:46 0 272 2319
10° nad horizontem 22:45:53 10 277 1459
Max. elevace 22:49:06 56 357 485
10° nad horizontem 22:52:20 10 77 1458
Vstup do stínu 22:53:49 2 81 2061
 

 

-3,2 Mag



Přelet přes souhvězdí Malého vozu

Originální neupravená fotka je tady: iss37-f.jpg