Přelet ISS -  24.7.2018   23:29 až 23:37Mapa přeletu podle HeavensAbove

   čas elevace azimut vzdál.
Východ 23:29:33 0 275 2326
10° nad horizontem 23:31:39 10 280 1467
Max. elevace 23:34:54 56 360 493
Vstup dp stínu 23:37:46 13 78 1320
 

 

-3,2 MagPřelet přes souhvězdí Malého vozu a Kéfea

Originální neupravená fotka je tady: iss40-f.jpg