Přelet ISS -  22.7.2020   23:29 až 23:36Mapa přeletu podle HeavensAbove

   čas elevace azimut vzdál.
Východ 23:29:13 0 286 2363
10° nad horizontem 23:31:16 10 288 1498
Kulminace 23:34:41 75 14 436
Vstup dp stínu 23:36:07 31 94 751
 

 

-3,2 MagPřelet přes souhvězdí Draka

Originální neupravená fotka je tady: iss42-f.jpg