Přelet ISS -  1.10.2021   20:19 až 20:25Mapa přeletu podle HeavensAbove

   čas elevace azimut vzdál.
Východ 20:19:27 0 289 2365
10° nad horizontem 20:21:35 10 283 1499
Kulminace 20:24:51 48 208 558
Vstup dp stínu 20:25:41 37 164 664
 

 

-3,1 MagPřelet přes souhvězdí Herkula

Originální neupravená fotka je tady: iss45-f.jpg