Hledání kráterů na Měsíci

- podle jména

 

Jméno 
Minimální průměr [km]


Je možné použít i zástupné znaky:

Znak * nahrazuje libovolný počet libovolných znaků,
znak ? nahrazuje 1 libovolný znak.

Vyhledávači nezáleží na velikosti písmen.


Například při zadání  cLA*  bude výsledkem hledání:
- Clairaut
- Clark
- Clausius
- Clavius

nebo při zadání  L??  bude výsledkem:
- Lee
- Ley