Elevační graf pro Měsíc

 

Graf je přepočítáván vždy po poledni a platí pro následující noc. 

Vodorovné čárkované čáry ukazují minimální a maximální možnou kulminaci Měsíce pro pozorovatele v České republice (na 50° sš)
Spodní čára je elevace 12°  (Výpočet :  90° - 50° - 23,5°  - 5° = 11,5 ° )
Horní čára je elevace 69° (Výpočet :  90° - 50° + 23,5° + 5° = 68,5 °) 
+/- 23,5°.... sklon zemské osy
+/- 5° .... sklon roviny oběhu Měsíce 
50° .... zeměpisná šířka pozorovatele 

Svislé čáry jsou hlavní světové strany.

Z ukázkového grafu je tedy možné vyčíst, že Měsíc vychází po 21. hodině na jihovýchodě a kulminuje v půl třetí po půlnoci, kdy bude jeho výška nad horizontem asi 30°.