"Počítadlo" slunečních skvrn

 

V plánu se zobrazuje aktuální plocha Slunce, která je pokryta skvrnami.
Toto číslo nemá nic společné s "Relativním číslem slunečních skvrn".

Vypočítává se tak, že se fotografie Slunce z družice SOHO naskenuje, a spočte se poměr tmavé plochy ku celkové ploše slunečního disku. Výsledek se vynásobí  x 50 000.

V 11. týdnu roku 2008 došlo ke změně v algoritmu vyhodnocení skvrn. 

Zde je přehled několika fotek a jejich vyhodnocení: (další fotky budu postupně přidávat)
výsledek = 71

 

   

 


  
   

 

Graf vývoje pokrytí Slunce skvrnami:

Rozsah osy "Y" se dynamicky přizpůsobuje maximální hodnotě. Jestliže je maximální hodnota v zobrazeném úseku grafu (asi 7 týdnů) menší než 10, je graf zelený.
Když je maximum v rozsahu 10 až 100, měřítko se zvětší, a graf se vykresluje žlutě.
Jestliže je maximální hodnota v grafu větší než 100, graf je vykreslen červeně.
Svislé čárkované čáry označují začátek týdne (pondělní půlnoc).

Fialové čáry znázorňují mezinárodní číslo slunečních skvrn (ISN). Toto číslo je každý den zveřejňováno v tzv. "Ursigramech" na těchto stránkách : http://sidc.oma.be/products/meu/index.php

Pokud je  ISN větší, než je rozsah grafu, zobrazí se žlutá čárka na horním okraji grafu.

Občas může dojít k problémům s měřením, které jsou způsobeny například špatnou kvalitou fotografie Slunce, nebo technickými problémy na serveru. V tom případě je oblast grafu vybarvena šedou barvou a hodnota pokrytí skvrnami se nezobrazuje.

V případě, že je pokrytí alespoň 2 "jednotky", zobrazí se pod grafem ještě jeden obrázek, který ukazuje zvýrazněnou polohu skvrn:

Po kliknutí na tento obrázek se dostanete přímo na aktuální fotografii Slunce ze SOHO.