Raspberry Pi

38) TEA5767 - FM rádio ovládané přes I2C

Další zařízení, které se mi povedlo k Raspíčku připojit, je obvod TEA5767. Je to obvod, který je určen pro příjem FM rádiového vysílání.
Sehnal jsem ho přes e-Bay za necelé 2 dolary. 

Tady je dokumentace k tomu obvodu:
 - Popis čipu a komunikace
 - Aplikační pokyny - různé přepočty frekvencí

Obvod je součástí malého plošňáčku, na kterém je osazeno ještě několik pasivních součástek (odpory, kondenzátory a krystal).
Tento plošný spoj má po obvodu 10 plošek, na které je možné připájet vývody.
Rozteč těchto vývodů je ale nestandardní (2mm), takže abych ho mohl zasunout do nepájivého pole, bylo potřeba ho ještě přes drátky připojit k redukci, kterou jsem ustřihnul z univerzálního plošňáku.
Při výrobě přechodky jsem si to špatně rozmyslel a připájel jsem tam ten plošňáček s obvodem tak, jak je to vidět na následující fotografii. Pokud budete připojovat destičku stejným způsobem, dejte pozor na to, že vývody té přechodky pak budou číslované zrcadlově.
   

Schéma připojení k RasPi:

 

Ve schématu jsou použita dvě rozpínací tlačítka. Využívá je ukázkový program k ručnímu přepínání a vyhledávání stanic.
Pro jednoduché operace (přímé nastavení frekvence, nebo skenování celého pásma) nejsou potřeba.
Záměrně jsem volil rozpínací tlačítka. Kdybych použil spínací a někdo spustil DEMO bez těch připojených tlačítek, nemohl by ukončit program  (program se ukončuje stiskem obou tlačítek najednou).
Když ale nebudou rozpínací tlačítka vůbec připojena, ukončí se program automaticky.

Jako anténa posloužil kus drátu. Několik stanic to ale našlo i bez antény.
Výstup z obvodu je velice slabý. Je možné k němu připojit jen sluchátka.
Pokud chcete místo sluchátek zapojit reproduktory, musíte ten signál ještě zesílit.

Důležité jsou kondenzátory na výstupech.
Neměl jsem kondenzátory 220nF, které doporučuje katalogový list, a proto jsem tam dal, co bylo po ruce.
Kvalita zvuku je však na těch kondenzátorech hodně závislá. Když jsem použil nižší hodnotu kondenzátorů, byly ořezané hloubky. Když jsem tam dal kondenzátory s vyšší kapacitou, tak byl zvuk hodně zkreslený (chraptěl). 
Nakonec jsem sehnal těch 220nF a zvuk s nimi byl nejkvalitnější.  


Software:

Obvod je ovládaný přes I2C, ale trochu jinak, než jsem byl zvyklý. Celé řízení probíhá pomocí zápisu 5 bajtů do obvodu.
Problém byl v tom, že doplněk do Pythonu, který se stará o řízení I2C komunikace, zapisuje do periférií data v tomto formátu:

  write_i2c_block_data(adresa , číslo prvního registru , pole hodnot)

Takže když je třeba do "běžného" obvodu s adresou 0x20 zapsat do registru č.7  například číslo 10, pak do registru č.8 hodnotu 200 a do registru č.9 hodnotu 150, provede se to jednoduše:

.
.
.

 blokdat=[ 10 , 200 , 150 ]
 bus.write_i2c_block_data( 0x20 , 7 , blokdat )
.
.
.

 

Obvod TEA5767 však nemá žádné registry - po příjmu adresy očekává okamžitě dalších 5 konfiguračních bajtů.
Musel jsem tedy první z těch pěti bajtů zapisovat v příkazu do místa, kam se normálně vkládá číslo prvního registru. 

Posílání pěti bajtů do obvodu TEA5767 tedy vypadá takto:

.
.
.
 blokdat=[ bajt2 , bajt3 , bajt4 , bajt5 ]
 bus.write_i2c_block_data( 0x60 , bajt1 , blokdat )  # 0x60 je I2C adresa obvodu TEA5767
.
.
.

 


Úplně nejjednodušší program, který jen naladí požadovanou frekvenci, se dá napsat takhle:

#!/usr/bin/python
# -*- encoding: utf-8 -*-

import smbus

bus = smbus.SMBus(1) # novejsi varianta RasPi (512MB)
#bus = smbus.SMBus(0) # starsi varianta RasPi (256MB)

freq = 95    # pozadovana frekvence v MHz (na 95.0MHz u nas vysila Radio Blanik)

# rozlozeni frekvence na dva bajty (podle katalogoveho listu)
freq14bit = int(4 * (freq * 1000000 + 225000)/32768)
freqH = int(freq14bit / 256 )
freqL = freq14bit & 0xFF

               # popisy jednotlivych bitu v bajtech - viz. katalogovy list
bajt0 = 0x60         # I2C adresa obvodu
bajt1 = freqH        # 1.bajt (MUTE bit ; frekvence H)
bajt2 = freqL        # 2.bajt (frekvence L)
bajt3 = 0b10110000      # 3.bajt (SUD ; SSL1,SSL2 ; HLSI ; MS,MR,ML ; SWP1)
bajt4 = 0b00010000      # 4.bajt (SWP2 ; STBY ; BL ; XTAL ; SMUTE ; HCC ; SNC ; SI)
bajt5 = 0b00000000      # 5.bajt (PLREFF ; DTC ; 0;0;0;0;0;0)

blokdat=[ bajt2 , bajt3 , bajt4 , bajt5 ]
bus.write_i2c_block_data( bajt0 , bajt1 , blokdat )  # nastaveni nove frekvence do obvodu


Obvod má v sobě zabudovanou funkci pro automatické vyhledávání stanic. To se mi ale nějak nepodařilo zprovoznit.
Vytvořil jsem si proto vyhledávání stanic jiným způsobem.

Využil jsem toho, že po nastavení frekvence je možné z obvodu (kromě jiných parametrů) načíst i sílu signálu. Je to 4 bitová hodnota, takže může nabývat hodnot 0 až 15. Čím je signál silnější, tím je číslo větší.
Nechal jsem tedy postupně ve smyčce nastavovat všechny frekvence od 87,5 do 108MHz po kroku 100kHz a po každém nastavení frekvence jsem si zjistil sílu signálu. Když byla větší, než například 10, nechal jsem tu nastavenou frekvenci a sílu signálu zobrazit.
Tím jsem získal seznam všech silných frekvencí.

#!/usr/bin/python
# -*- encoding: utf-8 -*-

import smbus
import time

bus = smbus.SMBus(1) # novejsi varianta RasPi (512MB)
#bus = smbus.SMBus(0) # starsi varianta RasPi (256MB)


adc_limit = 10    # minimalni hodnota sily signalu, pri ktere bude frekvence zobrazena
print "Zobrazuji frekvence, ktere maji silu signalu alespon " + str(adc_limit)

freq = 87.5     # prohledavani pasma zacina od 87.5MHz
while (freq <= 108):
 freq= freq + 0.1  # v kazdem pruchodu smyckou while... se frekvence zvetsi o 100kHz
 
 # prevod frekvence na dva bajty (podle kat.listu)
 freq14bit = int(4 * (freq * 1000000 + 225000)/32768)
 freqH = int(freq14bit / 256 )
 freqL = freq14bit & 0xFF

                # popisy jednotlivych bitu v bajtech - viz. katalogovy list
 bajt0 = 0x60         # I2C adresa obvodu
 bajt1 = freqH        # 1.bajt (MUTE bit ; frekvence H)
 bajt2 = freqL        # 2.bajt (frekvence L)
 bajt3 = 0b10110000      # 3.bajt (SUD ; SSL1,SSL2 ; HLSI ; MS,MR,ML ; SWP1)
 bajt4 = 0b00010000      # 4.bajt (SWP2 ; STBY ; BL ; XTAL ; SMUTE ; HCC ; SNC ; SI)
 bajt5 = 0b00000000      # 5.bajt (PLREFF ; DTC ; 0;0;0;0;0;0)
 blokdat=[ bajt2 , bajt3 , bajt4 , bajt5 ]

 # preladeni na novou frekvenci
 bus.write_i2c_block_data( bajt0 , bajt1 , blokdat )

 time.sleep(0.05) # mezi jednotlivymi frekvencemi chvili pockej, nez se vyhodnoti sila signalu

 # precteni obsahu obvodu
 bajt1r = bus.read_byte(bajt0)            # prvni bajt se musi cist samostatne 
 data = bus.read_i2c_block_data( bajt0 , bajt1 )   # nacteni vsech bajtu z obvodu
 data[0] = bajt1r                  # prvni bajt se nahradi samostatne nactenou hodnotou

 sila = data[3] >> 4    # v nejvyssich 4 bitech ctvrteho baju (data[3]) je pri cteni registru sila signalu
 
 if (sila >= adc_limit):  # porovnani sily signalu na aktualni frekvenci s pozadovanym limitem
  print "f= " + str(freq) + "MHz" , "\tDATA:" + str(data[0:5]) + "\t(Sila signalu: " + str(sila) + ")"

 
Zobrazený blok hodnot s názvem DATA ukazuje 5 bajtů přečtených z čipu.
Jejich popis je v katalogovém listu. Síla signálu je "zakódovaná" ve čtvrtém bajtu.

 


DEMO:

Na závěr jsem dal všechny ty podprogramy dohromady a vytvořil jsem jednoduché rádio ovládané různými parametry přes příkazovou řádku, nebo přes dvě tlačítka.

Tento ukázkový příklad umožňuje:

 - přímo nastavit nějakou frekvenci
 - prohledat celé pásmo a vypsat frekvence, které jsou alespoň tak silné, jako zadaná hodnota
 - najít nejbližší stanici od zadané frekvence (nahoru / dolu)
 - ztišit, nebo zesílit výstup (MUTE)
 - po připojení dvou tlačítek na GPIO porty umí postupně prohledávat pásmo a zastavovat na silných stanicích
 - nebo je možné těmi tlačítky přepínat mezi přednastavenými stanicemi

Všechny parametry, pomocí kterých je možné program ovládat, se vypíší při spuštění programu bez parametru:

Takže třeba nalezeni nejbližší stanice nad frekvencí 95MHz, která má signál silný alespoň 9 se provede tímto parametrem:

sudo python /home/pi/tea5767.py -sn 95 9

  


Celý ukázkový program je ke stažení tady:

tea5767.py 

 

Video ukázka (zapněte si zvuk):

Odkaz na YouTube

 


30.12.2013

Byl jsem upozorněn na chybu ve schématu. Původně jsem měl vývod č.3 nezapojený a vývod č.4 byl připojen na GND.

Teď už je to v pořádku.
Noha č.3 slouží k výběru typu sběrnice a pokud je připojena na GND, přepne se obvod do I2C komunikace.

 

 


úvodní strana webu AstroMiK.org

poslední úprava stránky 30.12.2013