ATtiny13


Aktualizace 1.7.2016

Vyrobil jsem ještě lepší odblokovávač, který zároveň slouží jako programátor.

Článek je tady: ReFusator - V3


Původní článek:

Odblokovávač FUSE bajtů pro ATtiny13

 

Když jsem chtěl začít pracovat s ATtiny13, objevil se zásadní problém. Zkompilovaný program nešel do ATtiny nahrát.
Procesor s programátorem vůbec nekomunikoval.

Vyzkoušel jsem jiný procesor, ale se stejným výsledkem.

Nakonec jsem přišel na to, že problém je vzamknutých FUSE bajtech (pojistkách).
Pomocí těchto pojistek je možné nastavovat různé základní parametry procesoru, jako je třeba úroveň napájecího napětí, do kterého procesor ještě pracuje, nebo se pomocí těchto bajtů nastavuje způsob komunikace.

Popis všech parametrů FUSE bajtů je zde: http://www.engbedded.com/fusecalc

Když je ale komunikace přes FUSE bajty zakázána, není možné ji běžným způsobem obnovit (ATtiny nekomunikuje).

Pro obnovení základního nastavení pojistek je třeba použít "vysokonapěťové" přeprogramování.
Originální návod, ze kterého jsem čerpal je zde: https://sites.google.com/site/wayneholder/attiny-fuse-reset

Základem je jedno obyčejné Arduino (například Nano, nebo UNO), ve kterém běží odblokovávací program. Další potřebná součást je 12V napájecí zdroj, který je možné pomocí programu přes tranzistor připnout na resetovací pin ATtiny.

Já jsem si ten popsaný odblokovávač ještě trochu upravil, takže výsledkem je takovýto přípravek:

Jeho výhoda je v tom, že Arduino Nano je možné z přípravku vytáhnout a požít na jiné projekty.
Plochý kablík je zakončený standardním konektorem ISP-6,  takže je možné ho připojit k ATtiny úplně stejným způsobem, jako při pozdějším nahrávání programu. Pro přeprogramování pojistek je ale třeba navíc připojit ještě pin PB3 - to řeším připájením jednoho volného drátku.

12V zdroj připojuji přes konektor CINCH. Tento zdroj zároveň slouží k napájení Arduina Nano. Pomocí DIP přepínače volím požadovaný typ ATtiny. LED slouží jako signalizace zvoleného obvodu a stavu programování.

Proces resetu FUSE bajtů pak probíhá tak, že připojím ATtiny přes ISP konektor k přípravku, připojím volný drát z přípravku na PB3 u ATtiny, zapnu 12V napájecí napětí, tím se rozběhne Arduino Nano a pomocí přepínače zvolím požadovaný typ ATtiny.  

Po stisku tlačítka na přípravku pak dojde během sekundy k přepsání pojistek.


ukázka připojení vývojové desky s ATtiny13 k resetovacímu přípravku


Schéma mého přípravku je zde:


D3 až D13 jsou piny Arduina Nano.
Vin je napájecí pin Arduina Nano, které je zajišťováno 12V baterií.

Program pro Arduino Nano, které se vloží do resetovacího přípravku je tady:  attiny-refuse.ino 

Úplný postup práce s přípravkem : postup.txt

 


Doplnění 29.11.2015

Na základě tohoto článku si vytvořil Dan Škareda svůj vlastní resetovač pojistek ATtiny.
Místo celého Arduina použil pouze samotný obvod ATMega328.
Přípravek je určený pro vývodové (THT) mikrokontrolery ATtiny, které se při odblokování zasouvají do patice. 

Tady je fotografie jeho přípravku:

Pokud máte zájem o podklady pro výrobu plošného spoje a schéma, zprostředkuji vám na něj kontakt.

 

 

 

 

 

 


úvodní strana webu AstroMiK.org

poslední úprava stránky 1.7.2016