SQM


Levnější a funkčně více vybavená náhrada za profesionální měřič kvality oblohy od Unihedronu postavená na procesoru STM32F103CB
s využitím modulu pro měření jasu TSL2591.Toto SQM je plánované pro  použití dvěma způsoby

1) Ruční přístroj
   - s displejem a tlačítky, napájený baterií, s možností osazení GPS desky - viz úvodní foto.

2) Trvale nainstalovaný přístroj
   - místo displeje jen signalizační LED, s dálkovou komunikací RS485 včetně napájení po komunikačním kabelu.
    (Při tomto způsobu není možné použít vnitřní GPS).
V tomto případě by také musela být předělána mechanika a provedena nějaká ochrana proti počasí.


Základem obou verzí je procesor  STM32F103 na desce "BluePill Plus" (128kB).

O USB komunikaci se stará čínský převodník CH340G.

Napájení je řešeno přes Step-Down měnič AP1501, který z čehokoliv mezi 4V až 30V vytvoří hlavní napájecí napětí 3,3V.

Přídavný (nepovinný) GPS modul je řízený přes svůj vlastní procesor ATmega328 (kvůli napájení 3,3V je podtaktovaný na 4MHz)
 a s hlavním procesorem STM32 komunikuje přes I2C.Funkce:

 - vestavěné hodiny (RTC na desce BluePill)  - vytvořil jsem pro RTC funkci "autokalibrace", která podle dvou posledních přesných  nastavení času určí, jakým směrem se vnitřní hodiny rozcházejí a z toho pak bude po vypočteném intervalu automaticky přidávat nebo
 ubírat sekundu.
 
 - ukládání naměřených hodnot do vnitřní EEPROM (I2C - 128kB).
 Podle počtu dalších ukládaných parametrů (teplota, tlak, vlhkost, GPS, detailní informace o světle) se do EEPROM
 vejde asi 3500 až 16000 záznamů

 - možnost ukládání hodnot na přídavnou mikro SD kartu v čitelném textovém CSV formátu (možnost definice oddělovačů)

 - dálková komunikace přes RS485 - režim SLAVE s vlastní adresou. Komunikace RS485 je dostupná pouze ve verzi bez vnitřní GPS.

 - místní komunikace a nastavování hlubších parametrů přes USB (CH340G)

 - volitelné automatické měření po nastaveném časovém intervalu (třeba každých 10 minut)

 - přímo v terénu je možné listovat ve starých záznamech a nastavovat některé parametry přístroje (automatické spouštění, počet průměrování, datum a čas ...)

 - testování stability měřeného světla se zvukovou signalizací nestabilního měření

 - společně se záznamem světla je možné ukládat i teplotu, vlhkost a tlak (modul BME280),
 nebo jen vlhkost a teplotu (modul DHTxx), nebo třeba nic z toho

 - přídavný GPS modul k záznamu přidá i souřadnice pozorovacího místa. Bez GPS je možné ručně vybrat jedno z 5 přednastavených stanovišť

 - GPS signál je možné použít i pro přesné nastavení vnitřních hodin (hodiny se dají nastavit i přes komunikaci, nebo pomocí tlačítek)

 - kalibrace měření světla pomocí 15-bodové kalibrační tabulky (editovatelná přes USB koumunikaci)

 - kalibrace měření teploty se provádí podobně (pro teplotu má kalibrační tabulka jen 7 bodů)

 - speciální funkce "stopky"

 - speciální funkce pro záznam rychlé časové značky

 - napájení 9V baterií, nebo zdrojem 4V až 30V (nebo přes USB)  - se signalizací stavu baterie (od verze 2023-04-15 i zobrazení napětí baterie)

 - jednoduchá červená lampička s regulovatelným jasem světla pro noční pozorování

 - obsahuje i funkci vodováhy a přidávání informace o aktuálním náklonu ke zaždému záznamu. (Je nutno připojit náklonoměr LSM303)

 - doplněny výpočty poloh Slunce a Měsíce. Přes menu jsou polohy zobrazitelné na displeji. Aktuální elevace je možné připojovat ke každému záznamu.

 - doplněna funkce pípání po nastaveném čase (odpočet / budík / alarm)

 - protože už je v menu hodně položek, je možné nepoužívané položky v menu vypínat
     (změny je možné provádět i terénu speciálním hmatem - popsáno v návodu)

 - doplněna funkce luxmetru (rychlejší měření vyšších jasů)

 - s modulem LSM303DLHC je možné zaznamenávat i azimut měření

 - při použití modulu LSM303DLHC je možné zadat rovníkové souřadnice objektu (Ra - Dec), které se přepočtou na místní azimut a elevaci

 - SQM dokáže omezeně komunikovat s programem Unihedron Device Manager, ve kterém jsou pak vidět grafy světla a teploty.

 - Od verze 2024-04-01 dokáže SQM komunikovat i pomocí běžného protokolu modbus-RTU.
Transfer list je tady: modbus_tl.xls.
Vyžaduje mírně upravenou komunikační knihovnu, která se nachází v balíku knihoven: knihovny_arduino.zip.Ke stažení
poslední aktualizace: 1.4.2024 (verze_SW)

software/ Poslední verze zdrojových kódů programů pro Arduino IDE včetně balíku použitých knihoven.
pcb/ Návrhy plošných spojů + schémata všech částí SQM (BAS, DIS, GPS) pro program Eagle.
3dtisk/ Podklady pro výrobu krabičky a podstavce.
foto/ Fotografie z různých fází výroby - občas i s užitečnými poznámkami.
navod_sqm-2024-04-01.pdf Poslední verze návodu k použití včetně detailů k výrobě a programování.
zbytky/ Různé drobnosti, které by se někdy mohly hodit (GPS zprávy, proudové odběry, výpočty, štítek ...).

Starší nesetříděné verze dokumentů a programů jsem nechal tady.
(zatím je to ale fakt bordel - raději tam ani nelezte, časem to nějak proberu).
Schémata

Osazení pro různé verze (ruční / s GPS / trvale nainstalovaná) je detailně popsáno v návodu a osazovačkách pro Eagle.


pohled do otevřené krabičky


SQM s nasazeným krytem


60° náklon s použitím krytu


kryt SQM jako podstavec


porovnání s předchozí verzí SQM s externím modulem GPSúvodní strana webu AstroMiK.org

poslední úprava stránky 1.4.2024