Přelet ISS -  19.7.2022   23:18 až 23:27Mapa přeletu podle HeavensAbove

   čas elevace azimut vzdál.
Východ 23:18:29 0 281 2353
Východ nad 10° 23:20:36 10 285 1490
Kulminace 23:23:54 60 7 481
Vstup do stínu 23:26:42 14 86 1286
 

 

-3,3 MagPřelet přes souhvězdí Malý Vůz

Originální neupravená fotka je tady: iss47-f.jpg