Werner "X"

 

Jednou měsíčně se na Měsíci objeví zajímavý úkaz poblíž kráteru Werner. Sluneční paprsky osvítí vrcholky hřebenů několika kráterů a  na tmavé straně terminátoru se objeví světlé písmeno "X". Tento stav trvá asi 4 hodiny, až do doby, kdy se slunce dostane výše nad krátery a začne osvětlovat i okolní svahy.

Více informací se můžete dozvědět třeba tady: http://the-moon.wikispaces.com/Lunar+X

Vzhledem k tomu, že tento úkaz trvá jen krátkou dobu, nemusí být viditelný každý měsíc. Často se stává, že je Měsíc při některé fázi úkazu pod horizontem.

Přidal jsem do pozorovacího plánu jednoduchý graf, ze kterého je možné zjistit, kdy přesně úkaz nastane, a zda bude viditelný z ČR.

Graf vypadá takto a zobrazuje se jen asi den před tím, než má úkaz nastat:

 V grafu je zvýrazněno několik časových údajů. Tyto časy jsou pak vysvětleny pod grafem. K úkazu může dojít i v době, kdy ještě svítí slunce. V takovém případě je okolí grafu bílé. Pokud k úkazu dojde na přelomu dne a noci, obsahuje okolí grafu černošedý gradient, který  znázorňuje soumrak.

Barvy grafu jsou následující:

   tmavě žlutá Měsíc je nad horizontem ale jev ještě nenastal (nebo už skončil)
   oranžová Slunce osvětluje vrcholky hor, ale ještě není vidět celé" X"
   červená Je vidět celé "X"

Datum platí vždy pro levou část grafu. V některých případech, když nastává úkaz kolem půlnoci, je v závorce uveden i datum pro pravou část grafu.

Výpočet jsem prováděl v programu Lunar Terminator Visualisation Tool - v nástroji Moon event Predictor (v0.8). (odkaz)
Pro výpočet času prvního osvícení vrcholku hory jsem hledal takové datumy, při kterých se slunce z pohledu pozorovatele na Měsíci, nachází -1,97° (pod horizontem) pro měsíční souřadnice 25.3ºS/0.9ºE.
První okamžik viditelného celého "X" jsem hledal pro elevaci Slunce -1° pro ty samé souřadnice.
Konec úkazu nejde přesně určit - "X" se velmi pomalu přeměňuje na nečitelný tvar. Já jsem okamžik konce (v grafu označený jako "C") vypočítal pro elevaci Slunce +0,5°. Je však možné, že "X" bude rozpoznatelné i po takto vypočteném čase.


A tady jsou všechny grafy pro roky 2012 až 2020

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [22:24]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [0:32]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [3:48]
E ... čas západu Měsíce [1:09]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [12:48]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [14:55]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [18:11]
G ... čas západu Slunce [17:44]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [14:50]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [16:56]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [20:12]
G ... čas západu Slunce [20:15]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [11:59]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [14:06]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [17:21]
D ... čas východu Měsíce [12:35]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [22:24]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [0:31]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [3:46]
E ... čas západu Měsíce [23:18]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [9:28]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [11:35]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [14:51]
D ... čas východu Měsíce [14:28]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [21:36]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [23:43]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [2:59]
E ... čas západu Měsíce [23:14]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [10:57]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [13:04]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [16:21]
D ... čas východu Měsíce [14:30]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [15:32]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [17:39]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [20:56]
G ... čas západu Slunce [16:05]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [6:40]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [8:48]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [12:04]
D ... čas východu Měsíce [11:03]
F ... čas východu Slunce [7:50]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [21:10]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [23:17]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [2:34]
E ... čas západu Měsíce [1:45]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [10:33]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [12:40]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [15:56]
D ... čas východu Měsíce [10:12]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [23:41]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [1:47]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [5:03]
E ... čas západu Měsíce [2:13]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [10:46]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [12:52]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [16:08]
D ... čas východu Měsíce [11:47]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [21:17]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [23:23]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [2:38]
E ... čas západu Měsíce [0:31]
G ... čas západu Slunce [21:10]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [7:46]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [9:53]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [13:08]
D ... čas východu Měsíce [12:58]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [18:47]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [20:53]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [0:09]
E ... čas západu Měsíce [23:01]
G ... čas západu Slunce [20:23]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [19:47]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [21:54]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [1:10]
E ... čas západu Měsíce [23:29]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [8:56]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [11:03]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [14:20]
D ... čas východu Měsíce [12:58]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [23:49]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [1:56]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [5:13]
E ... čas západu Měsíce [0:13]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [14:51]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [16:58]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [20:15]
G ... čas západu Slunce [16:21]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [18:57]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [21:04]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [0:20]
G ... čas západu Slunce [17:56]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [8:22]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [10:28]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [13:44]
D ... čas východu Měsíce [11:53]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [19:45]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [21:52]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [1:07]
G ... čas západu Slunce [20:27]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [17:10]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [19:17]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [22:32]
G ... čas západu Slunce [21:12]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [15:57]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [18:04]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [21:20]
G ... čas západu Slunce [19:46]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [17:32]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [19:39]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [22:55]
E ... čas západu Měsíce [22:39]
G ... čas západu Slunce [16:44]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [8:06]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [10:13]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [13:30]
D ... čas východu Měsíce [12:29]
F ... čas východu Slunce [7:34]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [22:58]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [1:05]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [4:22]
E ... čas západu Měsíce [0:28]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [13:30]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [15:37]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [18:54]
G ... čas západu Slunce [16:49]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [15:56]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [18:03]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [21:18]
G ... čas západu Slunce [18:25]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [15:45]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [17:52]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [21:07]
G ... čas západu Slunce [20:52]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [13:41]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [15:47]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [19:03]
D ... čas východu Měsíce [12:59]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [13:51]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [15:57]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [19:13]
D ... čas východu Měsíce [13:39]
G ... čas západu Slunce [19:05]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [16:29]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [18:36]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [21:53]
G ... čas západu Slunce [16:17]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [7:05]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [9:13]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [12:29]
D ... čas východu Měsíce [12:04]
F ... čas východu Slunce [7:54]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [21:34]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [23:41]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [2:58]
E ... čas západu Měsíce [0:34]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [11:26]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [13:33]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [16:49]
D ... čas východu Měsíce [10:52]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [0:25]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [2:32]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [5:48]
E ... čas západu Měsíce [1:55]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [13:32]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [15:38]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [18:54]
D ... čas východu Měsíce [12:03]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [0:59]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [3:05]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [6:21]
E ... čas západu Měsíce [2:16]
F ... čas východu Slunce [5:15]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [12:06]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [14:13]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [17:28]
D ... čas východu Měsíce [12:56]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [23:17]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [1:23]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [4:39]
E ... čas západu Měsíce [0:30]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [10:51]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [12:58]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [16:14]
D ... čas východu Měsíce [13:38]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [12:10]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [14:17]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [17:33]
D ... čas východu Měsíce [13:58]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [15:15]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [17:22]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [20:38]
G ... čas západu Slunce [15:59]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [19:30]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [21:37]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [0:53]
E ... čas západu Měsíce [0:43]
G ... čas západu Slunce [16:58]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [8:45]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [10:52]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [14:08]
D ... čas východu Měsíce [10:33]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [22:16]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [0:23]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [3:38]
E ... čas západu Měsíce [2:59]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [10:08]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [12:15]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [15:30]
D ... čas východu Měsíce [12:19]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [21:35]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [23:42]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [2:57]
E ... čas západu Měsíce [2:04]
G ... čas západu Slunce [21:01]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [8:56]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [11:02]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [14:18]
D ... čas východu Měsíce [13:34]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [20:28]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [22:34]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [1:50]
E ... čas západu Měsíce [0:15]
G ... čas západu Slunce [20:45]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [21:11]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [23:17]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [2:33]
E ... čas západu Měsíce [23:02]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [10:33]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [12:40]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [15:56]
D ... čas východu Měsíce [14:16]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [13:33]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [15:39]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [18:56]
G ... čas západu Slunce [16:03]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [16:58]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [19:05]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [22:21]
G ... čas západu Slunce [17:30]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [5:52]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [7:59]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [11:15]
D ... čas východu Měsíce [10:12]
F ... čas východu Slunce [5:55]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [19:11]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [21:18]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [0:34]
G ... čas západu Slunce [20:05]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [18:35]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [20:42]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [23:58]
G ... čas západu Slunce [21:13]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [17:59]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [20:05]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [23:21]
G ... čas západu Slunce [20:13]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [19:14]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [21:21]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [0:37]
E ... čas západu Měsíce [23:19]
G ... čas západu Slunce [18:07]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [21:32]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [23:39]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [2:55]
E ... čas západu Měsíce [22:58]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [11:25]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [13:32]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [16:48]
D ... čas východu Měsíce [11:25]
G ... čas západu Slunce [16:23]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [14:23]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [16:30]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [19:46]
G ... čas západu Slunce [18:01]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [16:23]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [18:30]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [21:46]
D ... čas východu Měsíce [11:06]
G ... čas západu Slunce [20:33]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [15:51]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [17:58]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [21:13]
G ... čas západu Slunce [21:09]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [15:31]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [17:38]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [20:54]
D ... čas východu Měsíce [14:57]
G ... čas západu Slunce [19:34]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [16:01]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [18:08]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [21:24]
G ... čas západu Slunce [16:32]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [19:18]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [21:25]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [0:41]
E ... čas západu Měsíce [23:48]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [9:08]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [11:15]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [14:31]
D ... čas východu Měsíce [10:50]
F ... čas východu Slunce [7:35]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [22:46]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [0:53]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [4:09]
E ... čas západu Měsíce [0:52]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [12:58]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [15:05]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [18:21]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [1:38]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [3:44]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [7:00]
E ... čas západu Měsíce [2:34]
F ... čas východu Slunce [5:38]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [13:45]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [15:52]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [19:08]
G ... čas západu Slunce [20:58]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [13:05]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [15:12]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [18:27]
D ... čas východu Měsíce [13:36]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [12:51]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [14:58]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [18:14]
D ... čas východu Měsíce [15:32]

 

A ... první paprsky osvítí vrcholky hor [13:33]
B ... poprvé se objeví celé písmeno "X" [15:40]
C ... přibližný čas konce události (moc světla v kráterech) [18:56]
D ... čas východu Měsíce [13:38]
G ... čas západu Slunce [16:08]


úvodní strana webu AstroMiK.org

poslední úprava stránky 25.1.2015