ATtiny13

Vývojová destička: ATtiny - ProtoBoard

Pro různé pokusy a projekty jsem si navrhnul a nechal vyrobit sérii univerzálních destiček pro obvody ATtiny.


Pokud by se někomu takovéto destičky hodily, podklady pro výrobu ve formátu pro "Eagle 6" dávám k dispozici zde:

 attiny-protoboard.zip . Náhled schématu a desky


Popis funkcí desky:

 Piny PB0 až PB5 jsou odpojitelné pomocí jumperových čepiček. To je důležité kvůli možnosti nahrávat nové verze programů bez nutnosti odpájet připojené součástky od ATtiny.

 


Celá deska je navržena tak, aby bylo možné ji uříznout na minimální potřebnou velikost bez ztráty funkce ATtiny.
Samotný obvod a ISP konektor pro nahrávání programu se nachází v rohu desky, takže zbylý prostor je možné libovolně odstranit. Nejmenší možná velikost desky je 30 x 20mm. Součástí tohoto minimálního prostoru je i jedna díra pro šroubek M3, kterým je možné destičku někam přišroubovat.

    


Na desku je možné osadit ATtiny ve velikostech 8S1, nebo 8S2 (viz katalogový list)

 


Na desce je prostor pro připojení dalšího 8-vývodového SMD obvodu (varianta SOIC8, nebo TSSOP8).
Prostor pro tyto obvody je navržen tak, aby mohl být každý z vývodů velice jednoduše připojen k napájecímu napětí (Vcc) = logická "1".
Toto napájecí napětí je dostupné v prostoru mezi vývody obvodu a pomocí kapky cínu je možné ho připojit na libovolný pin.
Toto propojování se provádí na opačné straně desky, než je přiletovaný SMD obvod.

Podobně je tomu i s GND = logická "0". GND je ale možné tímto způsobem připojit pouze na 5 z 8 vývodů.
Připojovací ploška s GND je dostupná u vnějších 4 vývodů a u jednoho vnitřního.
Na zbylé 3 vývody je samozřejmě možné přivést GND pomocí drátků

 


V jednom z rohů se nachází signalizační panel složený ze 4 SMD LED a 4 odporů. 
Je možné osadit LED velikosti 1206, nebo 0805.
LEDky jsou zapojeny tak, že mají společnou katodu připojenou ke GND, takže svítí při přivedení "logické 1" na ovládací pin.

Pokud by bylo třeba z nějakého důvodu rozsvěcet LED pomocí logické "0" proti Vcc, je deska připravena i na tuto variantu. V tom případě je třeba provrtat jeden z prokovů - tím se společná elektroda LED odpojí od GND, a potom se do vedlejší plošky přivede drátkem Vcc. Pak je třeba ještě otočit polaritu LED diod.


 


Pro připojení k "okolnímu světu" je na desce připraven prostor pro šestinásobnou šroubovací svorkovnici.

 


Čtyři z těchto svorek je možné jednoduchým propojením kapkou cínu připojit k signalizačním LED diodám.
LED1 může signalizovat logický stav na svorce "F"
LED2 může signalizovat logický stav na svorce "E"
LED3 může signalizovat logický stav na svorce "D"
LED4 může signalizovat logický stav na svorce "C"

Poblíž svorky "A" se nachází cestička "Vcc" (napájecí napětí). Tato cestička je připravena k případnému propojení na svorku "A"
pouhým propojením kapkou cínu.

  


Největší část desky obsahuje klasické pájecí plošky pro připojení dalších součástek.
Za povšimnutí stojí, že otvory v těchto pájecích ploškách nejsou na celé desce stejně velké.
Větší otvory umožňují připojit součástky s tlustšími vývody, nebo je možné do nich připájet 2 propojovací drátky zároveň.

Větší dírky však mají i jednu nevýhodu. Pokud je nutné propojit dvě prázdné sousední plošky, má cín při pájení snahu protékat skrz dírky na opačnou stranu desky a propojení sousedních plošek kapkou cínu je proto obtížnější.


Fialovou barvou jsou označeny větší dírkyProtože mám zkušenost s tím, že u obvodů ATtiny bylo třeba vždycky před prvním použitím odblokovat pojistky (FUSE bajjty), 
musel jsem kromě klasického ISP konektoru vyvést ještě pin PB3.
Tento pin je sice dostupný i v jiné části desky, ale protože tam mohou být osazené i jiné součástky, vyvedl jsem ho na samostatný kolík, kde nebude překážet.

 

 


Pro signály PB3 a PB4 je na desce připravený prostor pro Pull-Up odpory. Sice je možné Pull-Upy nastavovat vnitřně, ale někdy by se to mohlo hodit a na desce zbylo trochu místa, tak jsem tam ty Pull-Upy připravil.

 


Vedle ISP konektoru je SMD LED, která signalizuje přítomnost napájecího napětí. I tato LED může mít velikost 0805, nebo 1206.
V tomto případě není možné, aby byla LED obráceně, a proto je anoda na desce označena písmenem "A".

  


Napájení celé desky je plánováno buď přes standardní ISP konektor (piny 2 a 6), nebo přes dvě připravené dírky.
(Kromě toho samozřejmě může být napájení přivedeno třeba přes šroubovací svorkovnici.)

   

 


úvodní strana webu AstroMiK.org

poslední úprava stránky 26.8.2015