Vylepšení bateriového testeru

 


Koupil jsem si u Číňanů takovýhle tester baterií:
   http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemVersion&item=142234892457&view=all&tid=1506401631004

Nebudu zde psát zdlouhavou recenzi.
Cena jednoduše odpovídá užitné hodnotě.
Neřeším, jestli ukazuje na displeji o pár setin voltu jinou hodnotu, než je ve skutečnosti.

Jedna věc mi tam ale docela chyběla - Automatické vyhodnocení stavu baterie. Sice je na zadní straně měřiče tabulka, podle které se dá stav baterie určit, ale napadlo mne, že by se to rozhodování dalo zautomatizovat.

Protože uvnitř testeru bylo hodně nevyužitého prostoru, nabastlil jsem tam jedno ATtiny13 na kousku univerzálního plošňáku, které měří napětí na dvou analogových vstupech (1,5V vstup a 9V vstup) a podle naměřené hodnoty pak ovládá dvoubarevnou LED.

Když jsem měl toto vylepšení hotové, všimnul jsem si, že má originální tester jednu velkou nevýhodu - ukazuje na displeji napětí baterie, které bylo naměřené jen chvíli po připojení měřené baterie. Pak se tato hodnota na displeji už nemění i když ve skutečnosti třeba napětí baterie díky připojenému zatěžovacímu odporu rychle klesá.

Moje rozšíření o ATtiny13 pracuje s aktuální hodnotou napětí, takže když napětí na baterii začne klesat, okamžitě se mění stav LED (ze zelené přes žlutou až k červené).

Protože jsem měl ještě jeden nevyužitý pin na ATtiny, použil jsem ho pro odpojování napájení původního zobrazovacího obvodu.
Znamenalo to provést drobnou úpravu na originálním plošném spoji (proškrábnutí cestičky na napájecím pinu k obvodu - na schématu označeno jako bod "F")

Tento "reset" zobrazovače se provádí jen v případě, že se napětí od posledního resetu změní alespoň o 0,2V a zároveň k resetu dochází nejdříve po dvou sekundách od minulého resetu.

Pro odpojování jsem použil P-FET tranzistor. Vybíral jsem takový, aby při saturaci (při plném sepnutí) měl mezi vývody S a D co nejmenší napětí. Zobrazovací obvod si totiž bere napájecí napětí jako referenci, takže když není napájení přesně 3,3V, neukazuje na displeji správnou hodnotu. 


Schéma zapojení


Vyznačení přípojných míst pro rozšiřující destičku s ATtiny13.
Body "A" a "B" jsou na dobře přístupném SMD kondenzátoru C3.
Bod "C" je střed napěťového děliče R3 + R4.
Bod "D" je přímo na vstupní svorce pro měření 1,5V baterií.
Vývod "E" je připájený přímo na nohu č.7 u neoznačeného obvodu. 
Značka "F" je proškrábnutá cestička mezi C5 a vývodem č. 7.


Program pro ATtiny13

Zdroják battest.ino
Přeložený HEX soubor battest_attiny13.hex
Low FUSE 0x7A
High FUSE 0xFF

 


Kontrola přesnosti měření

Po všech těch úpravách jsem zkontroloval, jak je na tom tester s přesností měření.
Postupně jsem připojoval na měřící svorky napětí a porovnával jsem údaj na displeji se skutečným napětím, které bylo měřené multimetrem.

Ukázalo se, že odchylka nepřesahuje 0,04V.

 


Fotografie