Meteostanice s hodinami a s ukazatelem měsíčních fází

Seznam servisních příkazů pro nastavení meteosatnice

Podobně jako ovládání běžných funkcí pomocí příkazu "#" je možné ovládat i hlubší funkce systému. Jedná se většinou o nějaká mazání dat, nebo přímý přístup k paměti. Tyto funkce sloužily k zjednodušení práce při vývoji programu. 

Začínají vždycky znakem "@", za kterým následuje znak, který udává typ funkce.
Některé funkce mají i další parametry.

Komunikační parametry sériové linky jsou nastavené stejně jako při při funkcích "#":  "38400,n,8,1".Detailní popis jednotlivých příkazů je pod tabulkou.

Příkaz

Parametr

  Popis
@? - Nápověda (seznam příkazů)
@=[pwd] 999, 9999 Dva typy resetu do základního nastavení
@S - Načtení datových souborů z SD karty do EEPROM
@w[a,d] 0 až 2047, 0 až 255 Zápis hodnoty do první EERAM
@W[a,d] 0 až 2047, 0 až 255 Zápis hodnoty do druhé EERAM
@r[a] 0 až 2047 Čtení hodnoty z první EERAM
@R[a] 0 až 2047 Čtení hodnoty z druhé EERAM
@C - Úplné smazání naměřených hodnot z obou EERAM
@L - Výpis logovacího souboru
@N - Zobrazení obrazovky se servisním nastavením na displeji (korekce čidel, typ venkovního čidla, infrakódy)
@F[g,p] číslo grafu, počet Smazání začátku grafu
@P[g,p] číslo grafu, položka Smazání jedné položky v grafu 
@a[adr] SLAVE adresa Ze které SLAVE adresy se má číst venkovní teplota
@A[adr] SLAVE adresa Nastavení desky teplot na zadanou SLAVE adresu
@i - Uložení infrakódů do souboru na SD kartě

@I

- Načtení infrakódů ze souboru na SD kartěReset do základního nastavení

@=[pwd]

Podle zadaného hesla může dojít k vymazání hodnot v meteostanici ve dvou úrovních:
příklady:
@=999 ... vynulování korekcí, geosouřadnic, budíku, .... (naměřené hodnoty zůstávají v paměti, texty a astronomická data zůstávají v EEPROM)
@=9999 ... úplný reset (smazání všech hodnot v paměti, smazání nastavených parametrů, smazání dat v EEPROM,)

 


Překopírování dat z SD karty do EEPROM

@S

Tato funkce se spouští automaticky při úplném resetu, nebo při prvním zapnutí napájení.

Při ručním spuštění příkazem #S přes sériovou linku se zobrazí na displeji obrazovka se 3 bargrafy a bude následovat několikaminutové kopírování dat.

 

Přímé čtení a zápis do EERAM

@w[adr, data]

@W[adr, data]

@r[adr]

@R[adr]

@w[adr,data] ....  zápis dat na zadanou adresu do EERAM1
@W[adr,data] ....  zápis dat na zadanou adresu do EERAM2
@r[adr]  ....  čtení hodnoty ze zadané adresy z EERAM1
@R[adr]  ....  čtení hodnoty ze zadané adresy z EERAM2

Funkce sloužila jen k servisním účelům, když jsem potřeboval rychle zkontrolovat nebo přenastavit nějaký parametr.

Rozložení dat v EEPROM je popsáno v dokumentu: eeram+eeprom.xls

 


Úplné smazání obou EERAM

@C

Smaže veškeré naměřené hodnoty.
Na rozdíl od úplného resetu zůstávají zachované parametry meteostanice (zeměpisné souřadnice, rekordy, geosouřadnice, budík.)

 


Výpis logovacího souboru

@L

Na SD kartu se ukládají různé informace o změnách nastavení parametrů (například změny korekcí, změny geosouřadnic, informace o resetech, informace o chybách čidel ...)

Tento příkaz odešle do sériové linky postupně celý soubor řádku po řádce, takže pro kontrolu logu není nutné vyndavat kartu. 

 
20190901 083700 -> Teplota ERR : -127.00
20190901 083804 -> Teplota ERR : -127.00
20190901 084018 -> Zmena na : SEC
20190901 081854 -> RESET
20190901 082008 -> Zmena na : SELC
20190901 100605 -> RESET
20190901 101239 -> Prepinaci uroven 1: 100
20190901 101239 -> Prepinaci uroven 2: 200
20190901 101639 -> RESET
20190901 102113 -> RESET
20190901 154307 -> Prepinaci uroven 1: 500
20190901 154307 -> Prepinaci uroven 2: 500
20190901 171445 -> RESET
20190901 171635 -> RESET
20190901 180954 -> RESET
---- Konec souboru ---- 

 


Zobrazení displeje se servisním menu

@N

Na displeji zobrazí obrazovku s nastavením korekcí, souřadnic, volby typu venkovního čidla a učení infrakódů dálkového ovládání


Smazání části naměřených hodnot  

@F[graf, počet položek]

@P[graf, položka]

@F[graf,počet položek] ... smazání začátku grafu
@P[graf,položka] ... smazání jedné položky

Tyto funkce byly původně plánované pro mazání grafu tlaku při přesunu meteostanice do jiné nadmořské výšky.
V tom případě se skokově změnil tlak a grafy byly nečitelné (jedna část grafu měla tak malé hodnoty, že se zdály jako čára u spodního okraje, druhá část grafu ale měla tak vysoké hodnoty, že z nich byla čára u horního okraje.)
Tehdy bylo třeba staré hodnoty smazat. Po zavedení přepočtu na nadmořskou výšku už funkce není potřeba.
I tak ale zůstala zachována.

Parametr "graf" udává pořadové číslo grafu, který se má mazat:
1 ... krátkodobý graf tlaku
2 ... dlouhodobý graf tlaku
3 ... krátkodobý graf venkovní teploty
4 ... dlouhodobý graf venkovní teploty
5 ... krátkodobý graf vnitřní teploty
6 ... dlouhodobý graf vnitřní teploty
7 ... krátkodobý graf vlhkosti
8 ... dlouhodobý graf vlhkosti

Počet položek udává, kolik nejstarších záznamů se má smazat (1 až 150).

 


Nastavení SLAVE adresy pro čidla teploty, která komunikují přes RS485

@a[adresa]

@A[adresa]

@a[adresa] ... ze které SLAVE adresy se má číst teplota
@A[adresa] ... nastavení SLAVE adresy na desce teploměrů

příklad:
@a5 - teplota se bude číst z desky teploměrů s adresou 5
@A7 - v desce teploměrů, která je právě nastavena na komunikaci (podle předchozího příkladu je to adresa 5), se změní adresa na 7Infrakódy

@i

@I

Naučené infrakódy je možné zazálohovat na SD kartu.
Z SD karty je pak zase možné kódy obnovit.

@i  (malé i) .... uložení aktuálních infrakodů do souboru
@I  (velké I) ....načtení infrakodů ze souboru

Uložený soubor "infra.txt" vypadá například takto:

"1127583855" // 0x4335906F [0] graf tlaku 12 hodin
"1127581815" // 0x43358877 [1] graf tlaku 6 dni
"1127587935" // 0x4335A05F [2] graf venkovni teploty 12 hodin
"1127610375" // 0x4335F807 [3] graf venkovni teploty 6 dni
"1127600175" // 0x4335D02F [4] graf vnitrni teploty 12 hodin
"1127592015" // 0x4335B04F [5] graf vnitrni teploty 6 dni
"1127585895" // 0x43359867 [6] graf vlhkosti 12 hodin
"1127602215" // 0x4335D827 [7] graf vlhkosti 6 dni
"1127586915" // 0x43359C63 [8] zhasinani rekordovych LED
"1127603235" // 0x4335DC23 [9] displej ON / OFF
"1127611395" // 0x4335FC03 [10] funkce Lampicka
"1127595075" // 0x4335BC43 [11] Bluetooth
"1127604510" // 0x4335E11E [12] Hlavni obrazovka
"1127598135" // 0x4335C837 [13] listovani v polozkach [+]
"1127608335" // 0x4335F00F [14] listovani v polozkach [-]
"1127594055" // 0x4335B847 [15] Informace o Mesici
"1127605275" // 0x4335E41B [16] Informace o Slunci
"1127580795" // 0x4335847B [17] Kalendar
"1127597115" // 0x4335C43B [18] Rekordy
"1127604255" // 0x4335E01F [19] Velke hodiny
"1127589975" // 0x4335A857 [20] Pristi budik
"1127596095" // 0x4335C03F [21] Soumraky

úvodní strana webu AstroMiK.org

poslední úprava stránky 11.9.2019